ZŁOTA LINIA Grupa Twórców

ZŁOTA LINIA Grupa Twórców   ZŁOTA LINIA grupa twórców

Wystawa artystów związanych z grupą twórców Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017

Wystawa objęta patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
 

2017
Wystawa artystów związanych z grupą twórców Złota Linia w Pradze w Latin Art Gallery - Praga, maj 2017.
Wystawa była objęta patronatem Ambasady RP w Pradze

Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017

Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017

Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017
 
Złota Linia
Grupa twórców Złota Linia zawiązała się w 2008 roku w Internecie na jednym z portali społecznościowych i tam też w trakcie wspólnych rozmów, podjęto decyzję o zorganizowaniu wystawy. Pierwsza wystawa grupy odbyła się maju 2009 roku w Folwarku Sztuki Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej, i od tej pory do tradycji grupy weszła coroczna majowa wystawa.
Do dnia dzisiejszego zorganizowanych zostało 22 wystawy, w których wzięło udział ponad 70 twórców. Większość z nich mieszka na terenie kraju, ale wielu artystów mieszka i tworzy na terenie innych krajów Europy.
Grupę określa i wyróżnia jej szeroki wachlarz prezentowanych form wypowiedzi: przez malarstwo, grafikę, rzeźbę, ceramikę, fotografię, instalację, poezję, muzykę i taniec aż po formy parateatralne.
Obecna, majowa wystawa Złotej Linii w Pradze w Latin Art Gallery, jest już 23. ekspozycją w dorobku artystów skupionych wokół grupy twórców Złota Linia.
http://www.zlotalinia.pl/
 
CZ
Skupina umělců "Złota Linia" vznikla v roce 2008 na internetu, na jedné ze sociálních sítí. První výstava skupiny se konala v květnu 2009 na Umělecké farmě “Stara Winiarnia” v Mszanie Dolnej. Od té doby se květnová výstava „Majówka“ každoročně opakuje, spolu s dalšími výstavami, kterých bylo uspořádáno již 22 s účastí více než 70 umělců. Většina z nich žije v Polsku, ale někteří žijí a pracují v dalších evropských zemích.
Skupina se od jiných odlišuje širokou škálou prezentovaných forem výpovědi: od malby, grafiky, kresby, sochařství, keramiky, fotografie, instalace, poezie, hudby až po tanec a kvazi-divadelní formy. Nynější výstava v Praze v Latin Art Gallery je již 23. výstavou výsledků práce umělců, shromážděných kolem skupiny Złota Linia.
 
ES
El Grupo artístico “Złota Linia” se formó en el año 2008, en una de las redes sociales del internet. La primera exposición del grupo se celebró en mayo del 2009 en la Finca dedicada a las artes “Stara Winiarnia” en Mszana Dolna. Desde entonces, la exposición de mayo “Majówka” se repite cada año, junto con otras exposiciones, que ya son 22 con la participación de más de 70 artistas. La mayoría de ellos viven en Polonia, pero algunos viven y trabajan en otros países europeos.
El grupo se distingue de otros por medio de las formas de expresión artística de amplia gama presentada: de pinturas, grabados, dibujos, escultura, cerámica, fotografía, instalaciones, poesía, música y performance. La exposición actual en Praga en la Galería Latin Art es la vigésima tercera muestra de los resultados del trabajo de los artistas reunidos en torno al grupo grupo Złota Linia.
 
Tekst z folderu do wystawy;
Tłumaczenie Alena Mrazova
Wernisaż VIP - 2. maja 2017 o godz.18:00
Otwarcie dla publiczności - 3. maja 2017
Czas trwania wystawy: - od 3. maja do 31. 5. 2017
   

Artyści związani z grupą twórców ZŁOTA LINIA w Latin Art Gallery w Pradze była reprezentowana przez następujących artystów:

1 Agnieszka Frąckowiak (Poznań) malarstwo
2 Aleksander Majerski (Limanowa) • rzeźba
3 Anna Baran (Rzeszów) malarstwo
4 Artur Kardamasz Młodszy (Haramsøy Norsko) • grafika
5 Dana Saga Tomaszewska († 2016 Sieraków) in memoriam - ceramika
6 Elżbieta Ledecka (Częstochowa) • malarstwo
7 Eunice Lazarek (Łódź) • formy przestrzenne
8 Ewa Maria Powroźnik (Częstochowa) • malarstwo
9 Helena Płoszaj-Wodnicka (Jarosław) • malarstwo, pastele
10 Janina Elżbieta Więclawik (Częstochowa) • fotografia
11 Judyta Julia Białkowska (Haramsøy Norsko) • malarstwo, monotypia
12 Lech Ledecki (Częstochowa) • malarstwo
13 Magdalena Kmiecik (Częstochowa) • malarstwo
14 Malgorzata Kulczyk (Bern, Švýcarsko) • malarstwo
15 Małgorzata Sętowska (Częstochowa) • malarstwo
16 Maria Piśko (Jarosław) • ceramika
17 Marianna Dudek (Warszawa) • ceramika
18 Marta Zajączyńska-Kowalska (Gliwice) • ceramika, fotografia, instalacja
19 Mirosław Krzyśków (Kętrzyn) • rysunek
20 Mirosław Emil Koch (Zawonia) • fotografia
21 Mona Suchecka (Żyrardów) • grafika
22 Sylwia Ewa Paszko (Warszawa) • malarstwo
23 Tina Wieczorek (Poznań) • malarstwo
24 Wiera Wanda Kalinowska (Lvov, Ukrajina) • pastele, alwarela
24 Wojciech Witkowski (Zielona Góra) • fotografia
25 Yana Yushkevich (Praha) • fotografia
26 Waldemar Dąbrowski (Wrocław) • koordinátor Złota Linia • malarstwo
27 Alena Mrázová (Praha) • kurátor výstavy • poezja, proza
28 Marzena Ewa Krajewska (Praha) host výstavy, rada vyslanec
Velvyslanectví Polské Republiky v Praze • poezja
29 Katerina Bohac Linares (Praha) • Galeristka • malarstwo
   

• • •  Wystawa była czynna do 13 czerwca 2017

Kurator wystawy Alena Mrazova (Praga, Czechy)
Host výstavy, rada vyslanec Velvyslanectví Polské Republiky v Praze Marzena Ewa Krajewska (Praha, Czechy)
Koordynator Złota Linia Waldemar Dąbrowski (Wrocław, Polska)
Galeristka Latin Art Galleru Katerina Bohac Linares (Praha, Czechy)
zlota_linia_certyfikate_of_exhibition_latin_art_gallery_2017_fb_sz850px

 

Certyficate of Exhibition

Latin Art Gallery w Pradze oraz artyści związani z grupą twórców Złota Linia
 - maj 2017 Praga
 
 

 

 

Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017 Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017
Katalog - zaproszenie
Latin Art Gallery w Pradze oraz artyści związani z grupą twórców Złota Linia
Złota Linia  w Pradze - Latin Art Gallery - Praga, maj 2017
Katalog - zaproszenie
Latin Art Gallery w Pradze oraz artyści związani z grupą twórców Złota Linia
• Projekt graficzny: Latin Art GALLERY
Marzena Ewa Krajewska

Lampiony wspomnień dla SAGI
(wiersz dedykowany Danie)
 
Latin Art Gallery  - Praga, maj 2017
zlota_linia_certyfikate_of_exhibition_latin_art_gallery_2017_fb_sz850px
 
  Galeria 1 Galeria 2 - Pokaz zdjęć - Wiersz dla Dany-Sagi
 
Tłumaczenie notek na czeski Alena Mrazova
 
 
ZŁOTA LINIA
grupa twórców

Copyright © 2008-2015 zlotalinia.pl | realizacja: Waldemar Dabrowski | logo: Andreas A. Malecki | nazwa: magdaLena Bajtlik